შენი შემოწირულობით:

შენ უზრუნველყოფ ადამიანებს საკვებითა და თავშესაფრით.

შენ უზრუნველყოფ არასაკმარისი სახსრების მქონე ადამიანებს მედიკამენტებით.

შენ ხელს უწყობ შიდსისა და ტუბერკულოზის შესახებ სტიგმების წინააღმდეგ ბრძოლას.

შენ უზრუნველყოფ უსაფრთხოებას ბუნებრივი კატასტროფების წარმოშობისას.


შენ იცავ უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს!

შემოწირულობის სხვა გზები (ნივთები, დრო, და სხვა)
Georgia