2016 წლის 9-10 დეკემბერს, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ტრენერებმა (ლია გიორგაძე და სოფიო რევიშვილი) ჩაატარეს პირველი დახმარების ტრენინგი ქუთაისში ახლად ჩამოყალიბებული პირველი საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლის თანამშრომლებისთვის.
ტრენინგი ჩატარდა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს და გაეროს ბავშვთა ფონდის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს ჩვილ ბავშვთა სახლში მყოფი შეზღუდული უნარების მქონე ბავშვებისთვის მცირე საოჯახო სახლების დაფუძნებას.
სასწავლო კურსი მოიცავდა თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილს, რამაც მონაწილეებს მისცა შესაძლებლობა მიეღოთ ცოდნა და განევითარებინათ საჭიროების შემთხვევაში პირველი დახმარების გაწევის პრაქტიკული უნარები.
მონაწილეები აქტიურად იყვნენ ჩართული ტრენინგის პროცესში, სწორად გამოავლინეს პირველი დახმარების აღმოჩენის პრაქტიკული უნარები, რის შემდეგაც გადაეცათ საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების სერტიფიკატები, აღიარებული პირველი დახმარების გლობალური საგანმანათლებლო ცენტრის მიერ.