საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების კატასტროფებზე რეაგირების გუნდის ფსიქოსოციალური დახმარების მოხალისეებმა რაჭაში 100 წლის მოხუცები მოინახულეს, გაამხიარულეს და სიმბოლური საჩუქრები გადასცეს. აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდა ევროკომისიის მიერ თანადაფინანსებული პროექტის “კატასტროფებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების” ფარგლებში