სცენარის შემუშავების სამუშაო შეხვედრა "კატასტროფებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების" პროექტის ფარგლებში, რომელიც თანადაფინანსებულია ევროკომისიის მიერ.