საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების თანამშრომლების სიმულაციური ვარჯიში ეროვნული საზოგადოების სათადარიგო გეგმის შესაბამისად. სიმულაციური ვარჯიში ორგანიზებულია „კატასტროფებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების“ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ევროკომისიის მიერ არის თანადაფინანსებული.