საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების კატასტროფების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლებლა მონაწილეობა მიიღეს მრჩეველთა საბჭოს შეხვედრაში ერევანში, სომხეთი. შეხვედრა ორგანიზებული იყო „კატასტროფებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების“ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ევროკომისიის მიერ არის თანადაფინანსებული.