საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების კატასტროფების მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა, 2018 წლის 1-2 ნოემბერს მონაწილეობა მიიღო კატასტროფების მართვის კოორდინატორების შეხვედრაში ლოზენში, ბულგარეთი.