საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას აქვს:

37 ფილიალი ქვეყნის მასშტაბით


21 სოციალური ცენტრი ხანდაზმულთათვის და ახალგაზრდებისთვის

3 პირველადი ჯანდაცვის კაბინეტი

პირველი დახმარების ქსელი, რომელიც აერთიანებს 48 მოხალისეს საქართველოს 8 რეგიონში

ფსიქოსოციალური ქსელი, რომელიც აერთიანებს 32 მოხალისეს საქართველოს 8 რეგიონში

კატასტროფებისთვის მზადყოფნის და რეაგირების ჯგუფები, რომელიც აერთიანებს 240 მოხალისეს საქართველოს 12 რეგიონში

სწჯს-ს ჰყავს 15 000 მოხალისე.