ქართული GEO
ნათია ლოლაძე
პრეზიდენტი
ნინო ოსეფაიშვილი
გენერალური მდივანი
კახა მამულაძე
ქეთევან მინდელი